مان ها

عمده منابع ایجاد مان ها ی مذکور حشرات هستند که به صورت ترشحات دفعی پس از تغذیه از اندام های خود خارج می سازند و یا مانند شیرخشت در نتیجه عکس العمل گیاه پس از خسارت وارده توسط حشرات ایجاد می شود؛ یا مانند شکر تیغال به صورت پیله حشره روی گیاه اکسی نوپس ظاهر می شوند. مان ها یکی از اقلام مهم محصولات فرعی جنگل و مرتع می با شند که از قدیم مورد بهره برداری قرار می گیرند.

/ 0 نظر / 22 بازدید